Algemene Voorwaarden

Excursiereizen met chauffeur tevens reisleider
Alleen de allerbeste chauffeurs zijn goed genoeg om een Van der Biesen reis te mogen uitvoeren. Tijdens uw reis zult u hun vakbekwaamheid dan ook zeker ervaren. Niet alleen beheersen ze de kunst van het rijden tot in de puntjes; ook op allerlei andere gebieden weten ze hun mannetje te staan. Behalve een uitstekende opleiding die continu voortduurt, heeft elke chauffeur veel ervaring opgebouwd voordat hij voor Van der Biesen op reis gaat. Ook weten de chauffeurs veel klein leed op te lossen, want elke chauffeur bezit bijvoorbeeld een EHBO-diploma. U kunt met een gerust hart op stap gaan met deze “(Gast)heren en -dames van de weg”.

De comfortabele en luxe touringcar
U reist altijd met een touringcar voorzien van het Keurmerk Touringcarbedrijf. Uitgerust met sterke, maar vooral milieuvriendelijke motoren, een zeer veilig extra remsysteem, een airconditioning, snelheidsbegrenzers etc. Daarom kunnen wij ongekende veiligheid en comfort waarborgen. Van der Biesen Travel maakt bij meerdaagse reizen alleen gebruik van de:

  • COMFORT CLASS touringcar
    Deze bezit o.a. luchtvering, dubbele beglazing, stereo-installatie, toilet, koelkast, koffiezetapparaat, en airconditioning. De Comfort Class stoelen zijn 35° verstelbaar en hebben een stoelafstand van minstens 85 cm. Ook hebben bij Van der Biesen Travel al deze touringcars verstelbare voetsteunen en klaptafeltjes aan de stoelen.
    Dagtochten kunnen met Tourist Class gereden worden.

Plaatsen in de bus (rouleren)
Er worden geen vaste plaatsen in de bus toegekend. Alle reizen van 5 dagen of langer kennen een rouleringssysteem. Dit wil zeggen dat er eenmaal per dag van plaats wordt gewisseld. De chauffeur-reisleider zal u onderweg precies uitleggen hoe een en ander werkt. Wilt u bij elkaar zitten met meer dan twee personen, ga dan altijd achter elkaar zitten en niet naast elkaar. Zo rouleert u steeds mee. Het kan zijn dat de chauffeur bij de eerste stop vraagt om van plaatsen te wisselen. Dit om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan samenreizenden.

Belangrijk
Het rouleringssysteem is onderdeel van de reisovereenkomst en iedereen is dan ook verplicht om hieraan deel te nemen. Uitzonderingen zijn niet toegestaan.

Niet roken
ANVR reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

Boeken en Reserveren
Wilt u reserveren uit dit programma, dan kan dat bij elk ANVR reisbureau. Artikel 4.3 van de reisvoorwaarden spreekt van een vrijblijvend aanbod dat door de touroperator herroepen kan worden. Dit zal b.v. gebeuren als de reis volgeboekt is. De reisvoorwaarden vereisen dat u bij de boeking persoonlijke gegevens verstrekt, die voor de reisuitvoering van belang kunnen zijn. Dit betreft niet alleen een geestelijk of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor de groep van belang zijn. Degene die (ook) boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Minderjarige reizigers moeten aantonen dat ouders of voogden hiervoor toestemming hebben verleend. Overtuig u altijd ervan dat uw boekingskantoor is aangesloten bij de SGR en het ANVR. Alleen dán zijn alle voorwaarden in dit magazine genoemd van toepassing.

Gegarandeerd vertrek
Voor alle reizen in dit programma geldt een minimumdeelname. Beneden dit aantal kan de reis niet worden uitgevoerd. In zo’n geval ontvangt u tijdig bericht (meestal een maand van te voren). De UITERLIJKE termijn hiervoor is 21 dagen voor vertrek (bij reizen van minstens 3 dagen). Dagtochten en 2-daagse reizen hebben een uiterlijke termijn van 1 week. Hoeveel personen minimaal nodig zijn, staat steeds in de prijskolom van elke reis. In alle gevallen bieden wij u één of meerdere alternatieven die zo veel als mogelijk gelijkwaardig zijn. Uiteraard bent u niet verplicht om een alternatief te accepteren. Maakt u geen gebruik van het alternatief, dan wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd.

Kinderkorting
Onderstaande korting geldt indien één kind
de kamer deelt met twee personen die de volle reissom betalen. Bij stedenreizen dienen er familiekamers beschikbaar te zijn:
0 t/m 4 jaar : 20% korting
5 t/m 9 jaar : 10% korting

Benodigde documenten
Voor alle buitenlandse reizen dient u in het bezit te zijn van een geldig reisdocument. Uw boekingskantoor zal bij boeking de benodigde informatie over de grensdocumenten verstrekken. U moet er zelf voor zorgen dat u bij vertrek en tijdens de reis de juiste documenten bezit (ANVR voorwaarden, artikel 2). Deelnemers die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, dienen voor de juiste documenten hun eigen ambassade te raadplegen.

Bagage
Per persoon mag er één koffer van redelijke afmetingen en handbagage meegenomen worden. De beperkte plaats die een touringcar biedt om bagage op te bergen laat helaas geen uitzonderingen toe. Het toegestane gewicht is maximaal 25 kg.

Rollators en rolstoelen
Vooropgesteld: onze reizen zijn nooit uitermate geschikt om met een rollator of rolstoel uit te voeren. Het feit dat u op een dag al verschillende keren uit de touringcar moet stappen, zorgt al voor meer tijd en werk. Ondanks dit proberen we het zoveel mogelijk te maken om uw (vaak onmisbare) rollator mee te nemen. Er zijn wel enkele spelregels:
Rollators en rolstoelen mogen enkel mee, als deze bij boeking zijn doorgegeven en op de boekingsbevestiging staan. Er krijgt bij de reisbescheiden ook een aparte kofferlabel hiervoor.
Rolstoelen kunnen enkel mee als deze geheel inklapbaar zijn. Scootmobiels of elektrische rolstoelen kunnen we helaas niet vervoeren.
U dient zelf te controleren of een reis geschikt is voor een rollator of rolstoel. Een aanwijzing daarvoor staat steeds bij een reis met het symbool voor de zwaarte van een reis.
U moet altijd self-supporting zijn en in staat zijn (of uw begeleider) om rollator of rolstoel zelf uit de touringcar te nemen.
Bij riviercruises mag u de rollator niet aan boord gebruiken. Deze worden ‘gestald’ en indien nodig aan wal gezet.
Van der Biesen is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of ontvreemding van rollators of rolstoelen.

Enig voorbehoud
Deze folder is in december 2018 gedrukt. Sindsdien kunnen in de gegevens betreffende de reisaanbiedingen wijzigingen zijn opgetreden. Onze boekingskantoren zijn hierover geïnformeerd. Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen als veranderingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en/of de toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Deze verhogingen zullen altijd netto,  zonder opslag, aan u worden doorberekend.

‘s Lands wijs, ‘s Lands eer:
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, andere maaltijden, anders dan thuis. Het kan voorkomen dat er in het voor- of in het naseizoen bergpassen of faciliteiten nog niet geopend zijn. Het kan voorkomen dat bezienswaardigheden op feestdagen e.d. gesloten zijn. Dit is vooraf niet altijd te voorzien. Indien er hierdoor excursies vervallen, zal er zoveel mogelijk een alternatief geboden worden.

Privacyverklaring
Van der Biesen Travel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat brengt met zich mee:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor die verstrekt zijn.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Dat er om redenen van privacy ook geen gegevens van medepassagiers worden verstrekt.
De volledige privacyverklaring van Van der Biesen Travel kunt u nalezen op de website www.vanderbiesen.nl

Toeristenbelasting
In steeds meer vakantieplaatsen wordt door de plaatselijke overheid toeristenbelasting gevraagd. De hoogte hiervan kan steeds verschillen en varieert ook nog eens met het aantal sterren van de accommodatie. Waar mogelijk hebben we in deze folder geschreven dat er toeristenbelasting bij het uitchecken in het hotel voldaan moet worden. Wettelijk dient elke persoon dat zelf te betalen en mogen we dat niet groepsgewijs doen. Maar ook hier maken sommige hotels een uitzondering op. De te betalen belasting kan ook aan wijziging onderhevig zijn.

Maaltijden in de hotels
Van der Biesen Travel maakt goede afspraken in alle hotels. De samenstelling van maaltijden is echter een heel persoonlijke zaak van de hotelier en het land waar u te gast bent. Vooral in zuidelijke landen (denkt u aan Italië) kent men heel andere maaltijden dan wij gewend zijn. Niet alleen worden de maaltijden minder warm geserveerd, maar aardappelen worden daar bijvoorbeeld als groente beschouwd en warme groenten zijn eerder uitzondering dan regel. In veel landen eet men ook twee keer per dag warm, hierdoor is de avondmaaltijd dan iets minder uitgebreid.

Bij hotels die menukeuze bij het diner geven, dient u er rekening mee te houden dat dit op de eerste avond (aankomstdag) technisch onmogelijk is, omdat we pas kort voor het diner arriveren! Het kan gebeuren dat hotels die een buffet aanbieden overgaan tot het serveren van een keuze-menu wanneer we bijvoorbeeld maar met een kleine groep zijn.
Indien er bij een reis wordt gesproken over menukeuze of buffet, geldt dit steeds voor het hotel ter plaatse, niet voor de eventuele overnachtinghotels onderweg.
Bent u niet helemaal tevreden over de maaltijden, meldt dit dan meteen bij de hotelier. Achteraf kunnen wij immers niets meer wijzigen!

Dieetmaaltijden
Wanneer u een dieet heeft, kunt u dit bij boeking als preferentie aan ons doorgeven. Een garantie dat u uw dieet ter plaatse krijgt kunnen wij nooit geven omdat wij hiervan altijd afhankelijk zijn van derden. Natuurlijk zorgen wij er wel voor dat zij hiervan op de hoogte zijn. Houdt er wel rekening mee dat de hotelier ter plaatse kosten kan vragen. Speciale diëten, zoals bijvoorbeeld glutenvrij, dienen wij altijd vooraf bij het hotel na te vragen (hier kunnen kosten aan verbonden zijn).

Speciale wensen
Natuurlijk houden wij met uw wensen rekening. Wij kunnen helaas niet altijd garanderen dat uw voorkeur wordt gerealiseerd. Een voorkeur kunt u als ‘preferentie’ doorgeven. Deze preferenties worden door ons steeds aan het hotel doorgegeven. Indien het wel of niet boeken van deze voorkeur afhangt, dan boeken wij een ‘essentie’ voor u. Hier zijn echter steeds kosten aan verbonden! Aan verzoeken op medische gronden zullen wij altijd proberen tegemoet te komen.

Essenties en/of preferenties voor busplaatsen kunnen helaas niet geaccepteerd worden. Aanvragen op niet-medische gronden worden van geval tot geval bekeken. Zodra een geboekte essentie door ons wordt geaccepteerd, garanderen wij u dat aan uw wensen wordt tegemoet gekomen. Wij behouden ons het recht voor de hieraan verbonden kosten door te berekenen. (zie artikel 3, lid 4 van de ANVR reisvoorwaarden.)

Programmawijzigingen
Door wijzigingen in openingstijden, weersomstandigheden of andere oorzaken kunnen excursies in een andere volgorde worden uitgevoerd als in het programma genoemd. Uw chauffeur-reisleider informeert u over het exacte verloop van de reis.

Wij hebben het recht om excursies wegens bijzondere omstandigheden te vervangen door andere excursies.

Ook rondreizen kunnen soms door omstandigheden in een andere volgorde uitgevoerd worden. De reis blijft daarbij zoveel als mogelijk intact. Ingrijpende reiswijzigingen worden van te voren aan u doorgegeven.

Bij ALLE reizen geldt: op welke dag welke excursies worden gereden, wordt vaak pas ter plaatse ingedeeld. In verband hiermee dient u er ook rekening mee te houden dat soms extra kosten worden gevraagd voor een excursie, met name om tol te betalen of een extra gids te reserveren. De chauffeur kan voor uw gemak soms zorgdragen voor gezamenlijke entree inkoop bij bezienswaardigheden. Van der Biesen Travel is daarvoor niet aansprakelijk.

Niet helemaal tevreden?
Van der Biesen Travel heeft alle bestemmingen goed gecontroleerd, voordat de eerste gasten erheen gaan. Toch kan het gebeuren dat u onverhoopt ergens niet helemaal tevreden over bent. Mocht dit zo zijn, meldt dit dan direct aan uw chauffeur-reisleider. Ontevredenheden over het hotel dient u altijd eerst met de hotelier proberen op te lossen. Kan deze het probleem niet verhelpen, neem dan contact op met ons hoofdkantoor in Kerkrade. Voor adres zie pag. 2 van deze folder.
Klachten kunt u het beste ter plaatse indienen zodat er direct naar een oplossing gezocht kan worden. Klachten die na een reis worden gemeld, kunnen wij alleen ter kennisname aannemen.

Verzekering
Neem geen onnodige risico’s op vakantie. Een goede reisverzekering kost slechts enkele euro per dag. Van der Biesen Travel is niet aansprakelijk voor schadegevallen die normaal door een reisverzekering worden gedekt.
Een annuleringsverzekering zorgt ervoor dat u uw betaalde reissom terugkrijgt als u vooraf moet annuleren. Uiteraard krijgt u enkel geld terug als dit onder de voorwaarden valt van de betreffende annuleringsverzekering.

Betalingen
Bij MEERDAAGSE REIZEN dient u bij boeking een aanbetaling te doen van 15% van de reissom, verhoogd met een eventueel afgesloten annuleringsverzekering, reserveringskosten en kosten van een direct te betalen entree- of concertkaart. De restantbetaling bij meerdaagse reizen dient uiterlijk een maand voor vertrek bij ons binnen te zijn.
Bij DAGTOCHTEN dient de hele reissom bij boeking voldaan te worden.

Annuleringen
Mocht u onverhoopt uw vakantie moeten annuleren, berekenen wij u de volgende kosten:

Bij meerdaagse reizen:
tot de 42e dag voor vertrek:    15%
vanaf 42 en tot 28 dagen voor vertrek:    35%
vanaf 28 en tot 21 dagen voor vertrek:    40%
vanaf 21 en tot 14 dagen voor vertrek:    50%
vanaf 14 en tot 5 dagen voor vertrek:    75%
vanaf 5 en 1 tot dag voor vertrek:    90%
Op de vertrekdag of later:    100%
(Buiten kantoortijden wordt altijd de volgende dag berekend!)

Bij dagtochten:
Tot 5 dagen voor vertrek kunt u annuleren voor € 7,50 per persoon, verhoogd met de kosten van eventuele entree- of concertkaarten. Annuleringen binnen 5 dagen voor vertrek hebben altijd 100% kosten.

Een niet te retourneren entree- of concertkaart wordt altijd aan 100% kosten berekend.

De annuleringskosten zijn verzekerd indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en moet annuleren wegens een geldige reden volgens die verzekering.

Reserveringskosten
Op meerdaagse reizen van minimaal 3 dagen, tellen wij € 10,- reserveringskosten per boeking, bij 2 daagse reizen € 5,-. Op dagtochten zijn geen reserveringskosten.

Omboekgarantie
U heeft geboekt en plotseling krijgt u te horen dat er net in uw vakantie een huwelijk plaats gaat vinden, waarbij u echt aanwezig moet zijn. Geen probleem, tot twee maanden voor vertrek kunt u altijd GRATIS omboeken mits de personen die op reis gaan ongewijzigd blijven, de vertrekdatum niet meer dan 3 maanden afwijkt van de oorspronkelijke datum en dat de nieuwe reissom niet lager is.

Opstapgarantie
Uw opstapplaats bij meerdaargse reizen is gegarandeerd als u bij Van der Biesen boekt. Dit houdt in dat wij de opstapplaats niet annuleren bij weinig deelname op een bepaalde plaats.

Brexit
Tijdens het drukken van deze brochure waren de gevolgen van de Brexit nog niet helemaal duidelijk. Onverwachte koersverhogingen zouden kunnen ontstaan. Deze kunnen tot maximaal 8% van de reissom aan u doorberekend worden. Maar ook kunnen er wijzigingen ontstaan bij paspoortcontroles etc.

Hotelscore
Voor de beoordelingscijfers van hotels worden onafhankelijke reviews gebruikt van websites als booking, zoover en tripadvisor. De cijfers zijn een gemiddelde en momentopname. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.